Termin nadsyłania prac upływa w dniu 28 maja 2007 r. Prace należy przesyłać wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa zamieszczoną na stronach www.rectus.edu.pl za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres foto_konkurs@interia.pl lub wywołane bądź na płytach CD dostarczyć do biura organizacyjnego:

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC
Sp. z o.Warszawska 14
pok. 16 21-500 Biała Podlaska

Praca powinna zawierać oryginalne fotografie lub film wykonane przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno – białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć krótki opis (max 500 znaków do każdego zdjęcia).
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, które wybierze dziesięć najlepszych prac. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu przez Jury nastąpi 31 maja. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
Niezależnie od jury, prace oceniać będą także internauci. Głosowanie internautów odbędzie się w dniach od 1 do 8 czerwca 2007 r. O wynikach powiadomimy e-mailem lub drogą pocztową do dnia 11 czerwca 2007r. Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu oraz nagrodzone prace będą umieszczona na stronach internetowych organizatora: www.rectus.edu.pl
W Internecie pod głosowanie internautów będą wystawione prace zajmujące pierwszych 10 miejsc (w ocenie jury).
W połowie czerwca 2007 r. nastąpi otwarcie wystawy prac konkursowych w Galerii „Ulica Krzywa”. Pierwszego dnia wystawy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.
Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane.