Konkurs organizowany jest przez Podlaską Agencję Consultingową „RECTUS – WOC” Sp. z o.o.

Instytucje i osoby wspierające:
- Studium Celne (sponsor główny),
- Helena Wasilewska – Bank Spółdzielczy (sponsor generalny),
- Ewa i Andrzej Staniszewscy – Kodak EXPRESS (sponsor merytoryczny),
- Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej,
- PTE Koło Biała Podlaska,
- Janusz Szostakiewicz – Lubelski Urząd Wojewódzki Oddział Środowiska i Rolnictwa,
- Redaktor Jerzy Trudzik – Słowo Podlasia,
- Redaktor Marek Pietrzela – Dziennik Wschodni,
- Renata Kowal – Wojewódzki Urząd Pracy,
- Adam Trochimiuk – fotoreporter Słowa Podlasia,
- Marcin Potocki – MPI,
- Galeria Ulica Krzywa – Cezary Nowogrodzki,
- Maciej Falkiewicz – artysta malarz,
- Michał Chamicewicz – Bajt,
- Tadeusz Kucharuk – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z UE,