Praca powinna zawierać od jednej do pięciu fotografii lub krótki film (od 3 do 5 minut) wykonanych przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno – białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć deklarację uczestnictwa (pobierz deklaracje).

Deklaracja powinna zawierać dokładne dane dotyczące szkoły i autora prac konkursowych (adresy pocztowe i elektroniczne) oraz krótki opis (max. 500 znaków do każdego zdjęcia lub filmu).

Każdy autor może nadesłać od 1 do 3 samodzielnie wykonanych prac.

 

Ocena prac zgłoszonych do Foto – Konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

-         wartość merytoryczna prac,

-         oryginalność pomysłu wykonania pracy,

-         trafność doboru fotografii/filmu,

-         artystyczna strona pracy,

-         umiejętność przekazu informacji.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych. Prosimy uczestników Foto – Konkursu o zachowanie negatywów, kopii prac lub CD-ROMów. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas przesyłki.