M A C I E J   F A L K I E W I C Z


                                                                              Fot. J. Trudzik

Galeria Autorska Macieja Falkiewicza ul. Piłsudskiego 11, 21-505 Janów Podlaski tel. (083) 341 32 22 lub 695 228 007