Wpis Polsko-Niemieckiej Szkoły Przedsiębiorczości do ewidenci szkół i placówek niepublicznych więcej
14.07.2004r.
Zaproszenie na uroczyste ogłoszenie wyników referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
9.06.2003r.
Nadanie Studium Celnemu uprawnień szkoły publicznej więcej
04.07.2002r.
Wpisanie Studium Celnego do ewidenci szkół i placówek niepublicznych więcej
15.10.1999r.
List Wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Aleksandra Małachowskiego
22.05.1996r.
Zaproszenie na konferencję dotyczącą gospodarki Polski.
Berlin 9-10.05.1994r.
Gospodarka Polski na podstawie województwa lubelskiego

Schemat centrum transportowego dla Białej Podlaskiej
Tadeusz Kucharuk
WOLNY OBSZAR CELNY TERESPOL-MAŁASZEWICZE NA TLE PODOBNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W POLSCE I NA ŚWIECIE"
Praca podyplomowa napisana pod kierunkiem
prof. dr hab.W. Sztybera
1989r.