Ważne adresy


Serwis informacyjny urzędów pracy
www.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
www.pupbialapodlaska.netbip.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
www.wup.lublin.pl