Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw
Studium Celne w Białej Podlaskiej

uprzejmie zapraszają na konferencję

Edukacja i rynek pracy, jako bariery i stymulatory rozwoju gospodarczego regionu bialskiego

zorganizowaną pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Biała Podlaska
oraz
Starosty Powiatu Bialskiego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział Warszawski i Lubelski), Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Rynku Pracy (Fundacja Nowy Staw) oraz Studium Celne w Białej Podlaskiej organizują konferencję na temat: „Edukacja i rynek pracy, jako bariery i stymulatory rozwoju gospodarczego regionu bialskiego”.

Inspiracją do organizacji tej konferencji są wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez Instytut Rynku Pracy (Fundacja Nowy Staw) na terenie województwa lubelskiego. W mieście Biała Podlaska i powiecie bialskim, badania koordynowała Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS” organ prowadzący Studium Celne. Badaniami objęto pracodawców, pracowników i młodzież. Wyniki dwuletnich badań są bardzo niepokojące. Ponad 70% uczniów szkół średnich deklaruje chęć wyjazdu za granicę. W grupie studentów taką deklarację złożyło 55% badanych.

Badania wskazały jednoznacznie na brak dostosowania profili kształcenia do potrzeb rynku pracy. Podregiony (bialski i chełmsko-zamojski) woj. lubelskiego należą do najbiedniejszych w Polsce i w Unii Europejskiej. Mimo statystycznego bezrobocia, występuje deficyt rąk do pracy. Słychać coraz więcej opinii o marnowaniu pieniędzy budżetowych na nietrafione kierunki kształcenia. Dyskutuje się o przyjmowaniu (zatrudnianiu) pracowników z Białorusi czy Ukrainy.

Oceniamy, że w podobnej sytuacji znajduje się cała tzw. ściana wschodnia. Za kilka miesięcy Polska wejdzie w strefę „Schengen”. Konferencja będzie próbą rozmowy naukowców, przedsiębiorców i studentów na powyższe tematy.

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Andrzeja Czapskiego i Starosty Powiatu Bialskiego Pana Tadeusza Łazowskiego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.ZOBACZ KONIECZNIE: