Podziękowanie dla sponsorów

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Warszawski, składa Państwu serdeczne podziękowania za życzliwość i wsparcie naszych działań związanych z organizacją Konferencji naukowej nt. „Edukacja i rynek pracy, jako bariery i stymulatory rozwoju gospodarczego regionu bialskiego”, która odbyła się 17 kwietnia 2007 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za profesjonalne wystąpienia, które zostały przygotowane społecznie.

Składamy podziękowania:
Panu Prof. dr. hab. Jackowi Brdulakowi (profesor nadzwyczajny, Katedra Geografii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa)
Pani Prof. dr hab. Elżbiecie Skrzypek (profesor zwycz., Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Pani dr Joannie Marchel (Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej)
Panu mgr Konradowi Konefał (Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw-Lublin)
Pani Monice Trocewicz (studentka UMCS) oraz członkom Koła Socjologicznego UMCS
Panu mgr inż. Tadeuszowi Kucharukowi (Prezes Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC, organu prowadzącego Studium Celne)
Panu mgr Edwardowi Tymoszyńskiemu (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej)
Pani Małgorzacie Trębickiej (Studentka II roku Pedagogiki Społecznej na PWSZ w Białej Podlaskiej oraz słuchaczka II roku Studium Celnego w Białej Podlaskiej)


Jesteśmy szczególnie wdzięczni Panu Andrzejowi Czapskiemu, Prezydentowi Miasta Biała Podlaska za umożliwienie nam organizacji Konferencji w budynku Urzędu Miasta. Dzięki temu Pan Prezydent był nie tylko gościem konferencji, ale jednocześnie jej współgospodarzem.

Dzięki uprzejmości oraz hojności Hurtowni wędlin, nabiału i warzyw MILO, która przekazała na rzecz konferencji artykuły żywnościowe, mogliśmy zapewnić przybyłym gościom i prelegentom poczęstunek.

Składamy szczere podziękowania uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Białej Podlaskiej za gustownie przygotowany posiłek, bogaty wybór dań oraz profesjonalną obsługę kelnerską.

Bez chęci prelegentów do społecznego wystąpienia, bez życzliwości Prezydenta Miasta Biała Podlaska, bez chęci przekazania przez hurtownie MILO artykułów żywnościowych oraz bez pracy nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 nigdy nie doszłoby do skutku to tak istotne dla naszego regionu przedsięwzięcie.

Dziękujemy również bardzo serdecznie przedstawicielom środków społecznego przekazu, reprezentujących media zarówno lokalne, regionalne, jak i krajowe, za przyczynienie się do upowszechnienia tematyki podjętej przez naszą Konferencję.

To właśnie dzięki Państwa pomocy możliwe było zorganizowanie tego, tak bardzo ważnego i poruszającego niezwykle aktualną problematykę spotkania.

Konferencja pozwoliła nam lepiej uświadomić sobie problemy związane z występowaniem pewnego rodzaju luki informacyjnej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przedstawicielami lokalnego rynku pracy, a także szerszymi kręgami istotnych odbiorców tej informacji.

Stała się ona bodźcem do refleksji i miejmy nadzieję również zachętą do podejmowania szerszych i bardziej aktywnych działań zmierzających do poprawy istniejącej sytuacji.

Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, w tym m. in. przedstawicieli władz lokalnych, reprezentantów instytucji rynku pracy, instytucji szkoleniowych, dyrektorów szkół z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego, młodzież szkolną i akademicką.

Zorganizowanie i przebieg tej Konferencji możemy uznać za nasz wspólny sukces.

Prezes
Oddziału Warszawskiego PTE
(-) dr Jerzy MałkowskiZOBACZ KONIECZNIE: