Pracownicy stanowią najcenniejszy zasób każdej organizacji.
Brak wykwalifikowanego personelu
może być przyczyną Twoich problemów.NASZA OFERTA

Pełna rekrutacja
Przeprowadzamy wszystkie etapy rekrutacji. Dokonujemy prezentacji kandydatów którzy osiągnęli najwyższe noty.

Preselekcja
Dokonujemy tylko wstępnej selekcji lub selekcji ostatecznej kandydatów.

Etapy rekrutacji
- rozpoznanie potrzeb pracodawcy;
- proces identyfikacji potencjalnych kandydatów;
- ocena predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności kandydatów;
- prezentacja wybranych kandydatów.