Agencja Pośrednictwa Pracy i Doradctwa Personalnego RECTUS


Agencja realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Prowadzi działalność polegającą na odpłatnym świadczeniu usług w zakresie rozwiązywania problemów wykorzystania zasobów ludzkich, między innymi poszukując konkretnych pracowników dla konkretnych pracodawców z zachowaniem należytej troski o interesy zleceniodawcy i kandydata na pracownika.

Usługa pośrednictwa oferowanego przez Agencję dla osób poszukujących pracy jest bezpłatna. Koszty ponosi tylko osoba zlecająca wyszukanie pracownika, przy podpisaniu obustronnej umowy pomiędzy zleceniodawcą i Agencją. Pracownicy Agencji biorą pod uwagę kwalifikacje zawodowe, umiejętności i predyspozycje osób poszukujących pracy oraz oczekiwania pracodawców określone w ankiecie wymagań pracodawcy.

Jeśli osoba polecona nie sprosta zadaniom postawionym przez pracodawcę (w okresie miesiąca) Agencja nieodpłatnie poleca innego pracownika.