Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 maja 2008 r. Prace należy przesyłać wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa zamieszczoną na stronach www.interwizja.edu.pl lub  www.rectus.edu.pl za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: foto_konkurs@interia.pl lub wywołane bądź na płytach CD dostarczyć do biura organizacyjnego:
Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska

Praca powinna zawierać oryginalne fotografie lub film wykonane przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno – białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć krótki opis (max 500 znaków do każdego zdjęcia).
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, które wybierze 10 najlepszych prac w kategorii zdjęcie i 3 najlepszych prac w kategorii film. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu przez Jury nastąpi 5 czerwca 2008r. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
Niezależnie od jury, prace oceniać będą także internauci. Głosowanie internautów odbędzie się w dniach od 6 do 11 czerwca 2008 r. O wynikach powiadomimy e-mailem lub drogą pocztową do dnia 12 czerwca 2008r. Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu oraz nagrodzone prace będą umieszczona na stronach internetowych organizatora: www.interwizja.edu.pl lub www.rectus.edu.pl.

W Internecie pod głosowanie internautów będą wystawione prace zajmujące pierwszych 10 miejsc w kategorii zdjęcie (w ocenie jury).
W połowie czerwca 2008 r. nastąpi otwarcie wystawy prac konkursowych. Pierwszego dnia wystawy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane.