Konkurs organizowany jest przez Podlaską Agencję Consultingową
„RECTUS – WOC” Sp. z o.o.
Instytucje i osoby wspierające:

Tadeusz Kucharuk – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z UE,