Konkurs Języka Niemieckiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji językowych oraz poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.
Cele konkursu:

  • Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży.
  • Zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
  • Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
  • Rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej, systematycznej pracy nad jego przyswajaniem.
  • Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.

   ORGANIZATORZY

   logo

   Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości
   w Białej Podlaskiej

   KUCHA - Rektus

   Podlaska Agencja Consultingowa
   RECTUS-WOC

    

   logo_pte1

   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

    

   RECTUS%20-%20FLAGA

   Stowarzyszenie
   POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

    

   PATRONAT HONOROWY

    
   Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
   Pan Michael H. Gerdts
    
   Starosta Bialski
   Pan Tadeusz Łazowski

    

   PATRONAT MEDIALNY

   Słowo Podlasia


   INTERWIZJA-Telewizja Młodych