Punktacja po części pisemnej
 
Punktacja po części ustnej