Konkurs Języka Niemieckiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnoksztalcacych i techników z województwa lubelskiego zainteresowanych rozwijaniem kompetencji jezykowych oraz poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru jezykowego.
Cele konkursu:

  • Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży.
  • Zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
  • Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
  • Rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej, systematycznej pracy nad jego przyswajaniem.
  • Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.

   ORGANIZATORZY

   logo

   Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości
   w Białej Podlaskiej

   KUCHA - Rektus

   Podlaska Agencja Consultingowa
   RECTUS-WOC


   logo_pte1

   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne


   RECTUS%20-%20FLAGA

   Stowarzyszenie
   POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ


   RECTUS%20-%20FLAGA

   OHP Centrum Edukacji i Pracy Mlodziezy
   w Bialej Podlaskiej

    

   PATRONAT HONOROWY

    
   Starosta Powiatu Oberhavel - Pan Karl - Heinz Schröter
   Konsul Honorowy RFN w Lublinie - Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
   Starosta Powiatu Bialskiego - Pan Tadeusz Lazowski
   Z- ca Komendanta Glównego OHP - Pan Marian Najdychor
   Lubelski Wojewódzki Komendant OHP - Pan dr Piotr Gawryszczak
    

    

   PATRONAT MEDIALNY

   Słowo Podlasia Radio Lublin
    
   INTERWIZJA-Telewizja Młodych