SPRAWOZDANIE Z FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO
V KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
BIAŁA PODLASKA, 18.04.2009 r.

 

         Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, zainteresowani rozwijaniem kompetencji językowych i poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, już po raz piąty wzięli udział w konkursie języka niemieckiego.
Konkurs został zorganizowany przez Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej prowadzone przez Podlaską Agencję Consultingową  RECTUS – WOC, Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej.
Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli:  Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba Konsul Honorowy RFN w Lublinie, Pan Marian Najdychor Z-ca Komendanta Głównego OHP, Pan Karl – Heinz Schröter Starosta Powiatu Oberhavel, Pan Tadeusz Łazowski Starosta Powiatu Bialskiego, Pan dr Piotr Gawryszczak Lubelski Wojewódzki Komendant OHP.
Etap szkolny konkursu odbył się dnia 10.03.2009 roku w liceach ogólnokształcących i technikach z całego województwa lubelskiego. Uczestniczyło w nim 230 uczniów z 24 szkół.

Szkoły, które wzięły udział w etapie szkolnym V Konkursu Języka Niemieckiego:

 

Szkoły, w których najwięcej osób wzięło udział w etapie szkolnym:

 

Etap Powiatowy dla uczniów z Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego  miał miejsce 04.04.2009 roku. Uczestniczyło w nim 51 osób z 11 szkół, z których wyłoniono 10 najlepszych uczniów (5 z Miasta Biała Podlaska i 5 z Powiatu Bialskiego).
Wśród uczestników z Miasta Biała Podlaska:
I miejsce zajęła – Katarzyna Kowalczyk z I LO im. J.I. Kraszewskiego
Następne miejsca zajęli kolejno:

Wśród uczestników z Powiatu Bialskiego:
I miejsce zajął – Damian Olczuk z LO im. Gen. Wł. Sikorskiego z Międzyrzeca Podlaskiego
Następne miejsca zajęli kolejno:

Do Finału Wojewódzkiego zakwalifikowało się 15 uczniów z Miasta i Powiatu Bialskiego, którzy w eliminacjach powiatowych otrzymali największą liczbę punktów. Są to:

 

Najlepsze szkoły:
Miasto Biała Polaska:
I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Powiat Bialski:
LO im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Nagrody:

I miejsce – Puchar Starosty Oberhavel, wyjazd do Niemiec ufundowany przez Starostę Bialskiego i Starostę Powiatu Oberhavel, Dyplom oraz nagroda rzeczowa ufundowana przez PAC Rectus  - WOC
II miejsce – Dyplom
II miejsce – Dyplom

Najlepsza szkoła w Mieście Biała Podlaska – Puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska dla najlepszej szkoły w Mieście Biała Podlaska, Dyplom
Najlepsza szkoła w Powiecie Bialskim – Puchar Starosty Bialskiego dla najlepszej szkoły w Powiecie Bialskim, Dyplom

Nagrody zostały rozdane na Finale Wojewódzkim dnia 18.04.2009 r.

         Dnia 18.04.2009 roku odbył się Finał Konkursu Wojewódzkiego do którego zakwalifikowało się 75 uczniów, w tym 15 z Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego. Do części pisemnej przystąpiło 54 uczniów z 18 szkół z województwa lubelskiego.

         Uroczystego otwarcia dokonał  Pan Tadeusz Kucharuk Dyrektor Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w obecności Pana Prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby Konsula Honorowego RFN w Lublinie, Pana dr Piotra Gawryszczaka Lubelskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP, Pana Marka Doroszuka Dyrektora OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej Pana Krzysztofa Starosielca z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz Pana Prof. dr hab. Jacka Brdulaka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Obecni byli również Pan Jerzy Trudzik dziennikarz Słowa Podlasia, Pan Adam Trochimiuk fotoreporter Słowa Podlasia, Pani Małgorzata Tymicka z Radia Lublin, Pan Bartosz Zwoliński oraz Pan Jarosław Zawada dziennikarze z Tygodnika Podlaskiego.
W skład jury weszły: przewodnicząca – Pani mgr Mirosława Michałek, członkowie: Pani mgr Katarzyna Borysiuk oraz Pani mgr Anna Barszcz.

         Z grupy 54 uczniów do etapu ustnego zakwalifikowało się 14 uczestników. Po podsumowaniu punktów z obu części (pisemnej i ustnej) wyłoniono 10 zwycięzców:

  • Flis Grzegorz

II LO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie

  • Sierpień Katarzyna

II LO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie

  • Gutyj Daniel

ZS Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

  • Kowalczyk Katarzyna

I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

  • Łojewska Marta

I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

  • Chorągiewicz Aleksandra

I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

  • Czyż Dominika

I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

  • Salecka Anna

Katolickie LO im. C. Norwida w Białej Podlaskiej

  • Stasiak Jagoda

II  LO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie

  • Boczek Wiktoria

I LO w Radzyniu Podlaskim

 

Najlepsze szkoły w województwie:

I miejsce -   II LO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie.
II miejsce -  I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.
III miejsce
- I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.  

Nagrody:

I miejsce    Puchar Prezesa PAC Rectus – WOC, Dyplom , Nagroda rzeczowa
II miejsce   Puchar Dyrektora Studium Celnego, Dyplom , Nagroda rzeczowa
III miejsce  Puchar Dyrektora Polsko – Niemieckiego Centrum  Przedsiębiorczości,  Dyplom , Nagroda rzeczowa

IV miejsce Dyplom , Nagroda rzeczowa
V miejsce   Dyplom , Nagroda rzeczowa
VI miejsce  Dyplom , Nagroda rzeczowa
VII miejsce  Dyplom , Nagroda rzeczowa
VIII miejsce Dyplom , Nagroda rzeczowa
IX miejsce  Dyplom , Nagroda rzeczowa
X miejsce   Dyplom , Nagroda rzeczowa

I miejsce   Puchar Lubelskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP, Dyplom
II miejsce  Puchar Prezesa PAC Rectus – WOC, Dyplom
III miejsce Puchar Dyrektora Studium Celnego, Dyplom

Pan dr Piotr Gawryszczak zakomunikował w imieniu Z-cy Komendanta Głównego OHP Pana Mariana Najdychora, ze Komenda Główna OHP ufunduje wakacyjne wyjazdy do Niemiec dla najlepszej 10 uczestników.

 

Nagrody rzeczowe w postaci książek, albumów oraz słowników ufundowali:

 

GALERIA

Zobacz też sprawozdanie z etapu powiatowego