Konkurs Języka Niemieckiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

"Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa"

Finał Wojewódzki VI Konkursu ze znajomości języka niemieckiego odbył się 24 kwietnia 2010 r. o godzinie 11.00
w Auli Studium Celnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej.

Program Finału Konkursu:
11.00 – 11.10 Powitanie uczestników i gości
11.10 – 12.10 Pisemny etap FINAłU Konkursu ze znajomości języka niemieckiego
12.10 – 14.10 Przerwa na sprawdzanie prac, w czasie której przewidujemy:
• Poczęstunek
• Prezentacje multimedialne
14.10 – 15.50 Etap ustny
16.00 Ogłoszenie wyników
16.00 Wręczenie pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych

Cele konkursu:

  • Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży.
  • Zapoznanie z istotą społecznej gospodarki rynkowej.
  • Zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
  • Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
  • Rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej, systematycznej pracy nad jego przyswajaniem.
  • Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.

   ORGANIZATORZY

   logo

   Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości
   w Białej Podlaskiej

   KUCHA - Rektus

   Podlaska Agencja Consultingowa
   RECTUS-WOC


   logo_pte1

   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne


   RECTUS%20-%20FLAGA

   Stowarzyszenie
   POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

    

   PATRONAT HONOROWY

    
   Patronat Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Michaela Gerdtsa
   Konsul Honorowy RFN w Lublinie - Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
   Starosta Powiatu Bialskiego - Pan Tadeusz Łazowski
   Dyrektor Instytutu Ludwig-Erhard-Stiftung E. V. - Lars Vogel
    

    

   PATRONAT MEDIALNY

   Wspólnota Bialska Radio Lublin Słowo Podlasia
    
   INTERWIZJA-Telewizja Młodych Radiobiper Tygodnik Podlaski
        
      
     Katolickie Radio Podlasie