SPRAWOZDANIE Z FINAŁU wojewódzkiego

vI konkursu języka niemieckiego

biała podlaska, 24.04.2010 r.

 

„Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa”

 

               Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, zainteresowani rozwijaniem kompetencji językowych i poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, już po raz szósty wzięli udział w konkursie języka niemieckiego.

                   Konkurs został zorganizowany przez Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej, Podlaską Agencję Consultingową RECTUS – WOC, Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli: Pan Michael Gerdts – Ambasador RFN w Polsce, Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba – Konsul Honorowy RFN w Lublinie, Pan Tadeusz Łazowski – Starosta Powiatu Bialskiego oraz Pan Lars Vogel – Dyrektor Instytutu Ludwig-Erhard-Stiftung E. V.

Etap Szkolny konkursu odbył się dnia 10.03.2010 roku w liceach ogólnokształcących i technikach z całego województwa lubelskiego. Uczestniczyło w nim 280 uczniów z 32 szkół.

Etap Powiatowy dla uczniów z Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego miał miejsce 10.04.2010 roku. Uczestniczyło w nim 38 osób z 7 szkół, z których wyłoniono 10 najlepszych uczniów (5 z Miasta Biała Podlaska i 5 z Powiatu Bialskiego).

Wśród uczestników z Miasta Biała Podlaska:

I miejsce zajęła – Marlena Smolak z I LO im. J. I. Kraszewskiego

Następne miejsca zajęli kolejno:

2.      Patrycja Symeczko z II LO im. E. Plater

3.      Anna Salecka z Katolickiego LO im. C. Norwida

4.      Klaudia Bebczuk z I LO im. J. I. Kraszewskiego

5.      Monika Izdebska z II LO im. E. Plater

Wśród uczestników z Powiatu Bialskiego:

I miejsce zajęła – Edyta Barańczuk z Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza z Janowa Podlaskiego

Następne miejsca zajęli kolejno:

2.      Krystian Kieczka z I LO im. Gen. Wł. Sikorskiego z Międzyrzeca Podlaskiego

3.      Mariola Jaworska z ZSE im. M. Dąbrowskiej z Międzyrzeca Podlaskiego

4.      Łukasz Lesiuk z ZSE im. M. Dąbrowskiej z Międzyrzeca Podlaskiego

5.      Tomasz Bogucki z ZSE im. M. Dąbrowskiej z Międzyrzeca Podlaskiego

       Do Finału Wojewódzkiego zakwalifikowało się 15 uczniów z Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego, którzy w eliminacjach powiatowych otrzymali największą liczbę punktów. Są to:

·         Marlena Smolak z I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

·         Patrycja Symeczko z II LO im. E. Plater z Białej Podlaskiej

·         Anna Salecka z Katolickiego LO im. C. Norwida z Białej Podlaskiej

·         Klaudia Bebczuk z I LO im. J. I. Kraszewskiego z Białej Podlaskiej

·         Monika Izdebska z II LO im. E. Plater z Białej Podlaskiej

·         Edyta Barańczuk z ZS im. A Naruszewicza w Janowie Podlaskiem

·         Krystian Kieczka z I LO im. Gen. Wł. Sikorskiego z Międzyrzeca Podlaskiego

·         Mariola Jaworska z ZSE im. M. Dąbrowskiej z Międzyrzeca Podlaskiego

·         Łukasz Lesiuk z ZSE im. M. Dąbrowskiej z Międzyrzeca Podlaskiego

·         Tomasz Bogucki z ZSE im. M. Dąbrowskiej z Międzyrzeca Podlaskiego

·         Katarzyna Marek z I LO im. J. I. Kraszewskiego z Białej Podlaskiej

·         Patryk Szulak z II LO im. E. Plater z Białej Podlaskiej

·         Alicja Gromacka z II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej

·         Joanna Michaluk z II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej

·         Anna Anisienia z II LO im. E. Plater w Białej Podlsakiej

 

Najlepsze szkoły:

Miasto Biała Podlaska:

I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

 

Powiat Bialski:

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

 

                   Dziesięciu najlepszych uczestników otrzymało nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najlepsza szkoła w Mieście Biała Podlaska została nagrodzona Pucharem Prezydenta Miasta Biała Podlaska a najlepsza szkoła w Powiecie Bialskim – Pucharem Starosty Powiatu Bialskiego.

 

Nagrody zostały rozdane dnia 10.04.2010 r.

 

                   Dnia 24.04.2010 roku odbył się Finał Wojewódzki Konkursu, do którego zakwalifikowało się 58 uczniów, w tym 15 z Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego. Do części pisemnej przystąpiło 38 uczniów z 16 szkół z województwa lubelskiego.

 

                   Uroczystego otwarcia dokonał Pan Tadeusz Kucharuk Dyrektor Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w obecności Pana Romana Bociana – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Pani Marianny Tumiłowicz – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego oraz nauczycieli i uczestników konkursu.

W skład jury weszły następujące osoby: przewodnicząca – Pani mgr Mirosława Michałek, członkowie: Pani mgr Katarzyna Borysiuk oraz Pan mgr Roman Bocian.

 

                   Z grupy 38 uczniów do etapu ustnego zakwalifikowało się 11 uczestników. Po podsumowaniu punktów z obu części (pisemnej i ustnej) wyłoniono 11 zwycięzców:

 

 1. Jakub Filipowski

III LO im. C. K. Norwida w Zamościu

 1. Damian Wróbel

I LO w Radzyniu Podlaskim

 1. Klaudia Zwierzchowska

I LO w Radzyniu Podlaskim

 1. Barbara Skowronek

II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie

 1. Ewa Serwan

II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie

 1. Ludwika Wodyk

I LO im. T. Kościuszki w Łukowie

 1. Aleksandra Rożek

II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie

 1. Ewa Głowacka

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

 1. Justyna Bojkowska

II  III LO im. C. K. Norwida w Zamościu

 1. Aleksandra Łapińska
 2. Anna Salecka

III LO im. C. K. Norwida w Zamościu

Katolickie LO w Białej Podlaskiej

 

Najlepsze szkoły w województwie:

 

I miejsce   III LO im. C. K. Norwida w Zamościu

II miejsce -  I LO w Radzyniu Podlaskim
III miejsce
II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie

 

                   Zwycięzca konkursu otrzymał dyplom, nagrody rzeczowe oraz puchar Dyrektora Studium Celnego, natomiast pozostali laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze szkoły zostały nagrodzone pucharami:

I miejsce                Puchar Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

II miejsce               Puchar Dyrektora Polsko-Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości

III miejsce             Puchar Prezesa Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC

 

Nagrody rzeczowe ufundowali:

Ø  Podlaska Agencja Consultingowa Rectus – WOC

Ø  Konsul Honorowy RFN w Lublinie Pan Prof. Dr hab. Andrzej Kidyba i Ambasada RFN w Warszawie

Ø  Studium Celne

Ø  Lars Vogel – Dyrektor Instytutu Ludwig-Erhard-Stiftung E. V.

 

                   Relacja video z Finału VI Konkursu Języka Niemieckiego została zamieszczona na www.interwizja.edu.pl

 

 

 

 

Opracowała

Ilona Langa - Baczkura