Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają do dnia 25.02.2011 na adres:
e-mail biuro@rectus.edu.pl lub

Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14 p. 6, 21 – 500 Biała Podlaska
fax. 83 343 14 60
UWAGA! zgłoszenia drogą mailową mogą być nadsyłane do dn. 1 marca 2011r.

 Konkurs przeprowadzony będzie w etapach:
a) I etap – szkolny odbędzie się 9.03.2011
c) III etap – kwalifikacje finałowe i finał wojewódzki
III etap odbędzie się dnia 16.04.2011