Konkurs języka niemieckiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


16.04.2005 r. w sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego odbył się Finał I Konkursu Znajomości Języka Niemieckiego. W Finale uczestniczyło 22 uczniów z 10 szkół miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Szkołę Przedsiębiorczości objęli starosta bialski Tadeusz Łazowski i jego odpowiednik z partnerskiego powiatu Oberhavel w Brandenburgii Karl Schroeter. Patronat medialny objął tygodnik Słowo Podlasia. Współorganizatorami konkursu było również Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Polski z UE oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

W jury, oprócz nauczycieli zasiedli praktycy języka niemieckiego: dr Krystyna Krzekotowska, były radca ambasady polskiej w Berlinie, a dziś Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników oraz dr Jerzy Małkowski, ekonomista współpracujący ze środowiskami niemieckimi, były dyrektor generalny przedstawicielstwa koncernu Siemens w Polsce, Prezes Oddziału Warszawskiego PTE.
Indywidualnym zwycięzcą została Monika Hordejuk z II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej.Drugie miejsce zajął Tomasz Kozłowicz I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, trzecie Monika Szczepańska II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej.
Kolejne miejsca zajęli: Ewa Ropiak II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej, Marcin Melaniuk Liceum Ogólnokształcące w Małaszewiczach, Aleksandra Skrzyniarz I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, Iwona Ignaciuk IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, Agata Chmielewska I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, Łukasz Lęgas Liceum Ogólnokształcące w Terespolu, Anna Jamiołkowska Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim.
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Trzy najlepsze reprezentacje szkół otrzymały puchary.
Za pierwsze miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Białej Podlaskiej – puchar starosty powiatu Oberhavel (Niemcy),
Za drugie miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej - pucharod starosty powiatu bialskiego.
Za trzecie miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Małaszewiczach – puchar prezesa Podlaskiej Agencji Consultingowej „Rectus – WOC” (prowadzącej Polsko-Niemiecką Szkołę Przedsiębiorczości) Tadeusza Kucharuka.