Transport

  1. Co to jest rynek usług transportowych – podaj definicję, wymień i opisz krótko uczestników rynku transportowego.
  2. Wymień i opisz funkcje transportu.

 

Logistyka:

  1. Co to są Centra logistyczne? Jakie są ich zadania i funkcje?
  2. Co to są i jaką rolę spełniają eurokanały logistyczne?

 

Spedycja:

  1. Wymień i opisz zakres czynności wykonywanych czynności przez spedytora.
  2. Wymień i opisz krótko co należy do zadań spedytora?