PRACA

  1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają do dnia 12.02.2016 r. na adres:

e-mail biuro@rectus.edu.pl lub

 

Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14 p. 6, 21 – 500 Biała Podlaska

fax. 83 343 14 60

 

  1.  Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
    1. I etap – szkolny odbędzie się 04.03.2016 r.
    2. II etap – wielki finał odbędzie się dnia 15.04.2016 r.
  2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

Sprawozdanie filmowe z przebiegu konkursu będzie umieszczone na stronie internetowej www.interwizja.edu.pl