Galeria Autorska
Macieja Falkiewicza
ul. Pi³sudskiego 11
21-505 Janów Podlaski
tel. (083) 341 32 22
lub 695 228 007