Regulamin Konkursu
„Piękne czytanie utworów J.I. Kraszewskiego”

§ 1
Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Podlaską Agencję Consultingową RECTUS-WOC Sp. z o.o., portal interwizja.edu.pl oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej.

§ 2
Miejsce realizacji

Konkurs organizowany jest na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

§ 3
Informacje ogólne

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach  i zakładach wzajemnych.
Konkurs na charakter otwarty. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Temat konkursu to ”Piękne czytanie utworów J. I. Kraszewskiego”
Celem konkursu jest:

§ 4
Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i przesłać zgłoszenie do biura organizatora. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 07.06.2015 r. Nadsyłając prace na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych osobowych w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z konkursem.

§ 5
Harmonogram konkursu

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 07.06.2015 r.
Uczestnik przesyła do 07.06.2015 roku nagrany film (max.5 min), na którym czyta fragment wybranego utworu J.I. Kraszewskiego. Nadesłane filmy będą zamieszczane na stronie www.interwizja.edu.pl i oceniane przez internautów od 08.06.2015 do 14.06.2015 roku. Niezależnie od głosowania internautów zbierze się także Jury w terminie powołanym przez organizatorów..
Uczestnicy przesyłają fragmenty z nagraniem za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: interwizja@interwizja.edu.pl lub na płytach CD dostarczają do biura jednego z organizatorów:
Portal www.interwizja.edu.pl
ul. Warszawska 14, p.6
21-500 Biała Podlaska
Wyniki obrad jury i głosowania internautów zostaną podane w terminie tygodnia od daty zakończenia nadsyłania prac. Werdykt jury jest nieodwołalny. Niezależnie od jury prace będą oceniać również internauci. Trzy najlepsze osoby w ocenie jury i najlepsza osoba w ocenie internautów zostaną nagrodzone. Nagrodzone prace zostaną również zamieszczone na stronie internetowej portalu www.interwizja.edu.pl.
Pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone i zaprezentowane publicznie w siedzibie Podlaskiej Agencji Consultingowej „Rectus-WOC”.

§ 6
Praca konkursowa

Film powinien być wykonany na  nośniku cyfrowym: kamerą, aparatem fotograficznym, lub telefonem komórkowym. Czas trwania filmu max. 5 min. Kryteria oceny:

§ 7
Nagrody

Najlepsze prace zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów i sponsorów konkursu. Dodatkowo zwycięzca konkursu otrzyma stanowisko reportera lub korespondenta Interwizji.

Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnej prezentacji filmów.
Kwestie nienormowane regulaminem a dotyczące konkursu zawsze rozstrzygają organizatorzy.

§ 8
Kontakt z organizatorem

Portal interwizja.edu.pl
ul. Warszawska 14, p.6
21-500 Biała Podlaska
tel. (083) 343-14-60
fax. (083) 343-14-60
e-mail: interwizja@interwizja.edu.pl