Proces rekrutacji przebiega etapowo.

I ETAP postępowania rekrutacyjnego obejmuje:
• analizę stanowiska będącego przedmiotem rekrutacji;
• sprecyzowanie wymagań i kryteriów doboru kandydatów;

II ETAP postępowania rekrutacyjnego obejmuje:
• poszukiwanie kandydatów;

III ETAP postępowania rekrutacyjnego obejmuje:
• złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów;
• na podstawie złożonych dokumentów zespół rekrutacyjny stwierdza, czy kandydat spełnia wymagania określone przez pracodawcę;

IV ETAP postępowania rekrutacyjnego obejmuje:
• przeprowadzenie rozmowy z kandydatami polegającej na badaniu poziomu wiedzy i umiejętności z określonych dziedzin;
• na podstawie ocen zawartych w formularzach zespół rekrutacyjny dokonuje wyboru kandydatów do następnego etapu rekrutacji;

V ETAP postępowania rekrutacyjnego obejmuje:
• ostateczna ocena kandydatów;
• prezentancja najlepszego kandydata, lub kandydatów pracodawcy;