HASŁO OLIMPIADY 2015: „ Transport a bezpieczeństwo otoczenia - szczególnie ludzi”
Olimpiada skierowana jest do studentów, pracodawców i pracowników zainteresowanych
problematyką spedycji, transportu, cła i logistyki.

I ETAP OLIMPIADY PRZEPROWADZANY JEST PRZEZ INTERNET!

PYTANIA

PATRONI HONOROWY:
Pan Wicepremier Janusz Piechociński Minister Gospodarki

Pan Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Pan Jacek Kapica Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej
Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego
Pan Tomasz Połeć Główny Inspektor Transportu Drogowego
Pan Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych


PATRONAT POLSKIEJ IZBY SPEDYCJI I LOGISTYKI
 
     

BLIŻSZE INFORMACJE:
PAC RECTUS - WOC (organ prowadzący Studium Celne),
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax 083 343 14 60, e-mail: olimpiada@rectus.edu.pl

 

OPINIE O OLIMPIADZIE


PATRONI MEDIALNI: