PATRONAT HONOROWY

Pan Janusz Piechocinski Wicepremier Minister Gospodarki  
Pan Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  
Pan Jacek Kapica Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej  
prof. dr hab. Bogusław Liberadzki Poseł do Parlamentu Europejskiego  
Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego
Pan Tomasz Połeć Główny Inspektor Transportu Drogowego  
Pan Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Miedzynarodowych Przewozników Drogowych  
dr hab. inż. Marcin ŒŚlęzak Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego  
  Polska Izba Spedycji i Logistyki
 
 

PATRONAT MEDIALNY