REGULAMIN OLIMPIADY

I Cele Olimpiady i założenia organizacyjne
Celami Olimpiady są:

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy, przeprowadzana jest w dwóch etapach:

II Organizatorzy Olimpiady

III Uczestnicy Olimpiady

IV Organizacja Olimpiady

V Nagrody

I miejsce

Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa lub finansowa

II miejsce

Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa lub finansowa

III miejsce

Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa lub finansowa

IV miejsce

Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa lub finansowa

V miejsce

Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa lub finansowa

Rada Olimpiady zastrzega sobie prawo do zmiany liczby nagrodzonych miejsc.

VI Postanowienia końcowe