PODPISANIE POROZUMIENIA O OBJĘCIU PATRONATEM POLSKO-NIEMIECKĄ SZKOŁĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

Porozumienie podpisuje dr inż. Jerzy Małkowski Prezes Oddziału Warszawskiego PTE

Porozumienie podpisuje mgr inż. Tadeusz Kucharuk Prezes Podlaskiej Agencji Consultingowej "RECTUS-WOC", organu prowadzącego Polsko-Niemiecką Szkołę Przedsiębiorczości