Podpisanie porozumienia o współpracy


Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników i Dyrekcja Studium Celnego w Białej Podlaskiej, mając na uwadze potrzebę dostosowania systemów edukacji do potrzeb współczesnej gospodarki, oraz uwzględniając wyzwania jakie postawiło przed Polską wejście do Unii Europejskiej postanawiają podjąć współpracę. 17.04.2007 w Białej Podlaskiej podpisano porozumienie o współpracy.zobacz porozumienie