"NIESTABILNOŚĆ OTOCZENIA - WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW"
Pod redakcją Teresy Pakulskiej
"KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W POLSCE"
Michał Banak, Jacek Brdulak, Cezary Krysiuk, Piotr Pawlak
"EFEKTYWNOŚĆ CENTRUM LOGISTYCZNEGO NA POŁUDNIOWYM PODLASIU"
Jacek Brdulak, Bartosz Zakrzewski
"Rozwój gałęziowy transportu w Europie priorytetowe osie sieci TEN-T"
Jacek Brdulak, Piotr Pawlak, Cezary Krysiuk
"NIEKTÓRE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MAZOWSZA"
Jacek Brdulak, Tadeusz Kucharuk, Hanna Piekarzewska
Warszawa 1996
"PROJEKT ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MAKROREGIONU WOJEWÓDZTW BIALSKO-PODLASKIEGO, CHEŁMSKIEGO LUBELSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO"
Jacek Brdulak
KBN - PBZ-59-01
Warszawa 1995
"LOKALNE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Kucińskiego