Podlaska Agencja Consultingowa "RECTUS-WOC" Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku ponad 17 lat. Założycielem spółki była grupa osób zaangażowanych w tworzenie Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach. Ten najpoważniejszy projekt gospodarczy w makroregionie środkowo wschodnim, przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wywołał w Europie i na świecie olbrzymie zainteresowanie. więcej
Do roku 1994 zainwestowano tam ponad 50 mln USD, powstało na "szczerym polu" ok. 600 miejsc pracy. Projekt ten pobudził wyobraźnie przedsiębiorców i działaczy gospodarczych w wielu regionach Polski. Powstało kilkanaście inicjatyw tego typu a część z nich przekształcano po roku 1994 w Specjalne Strefy Ekonomiczne. Zatrudniają one dzisiaj ponad 60 tysięcy osób, wartość inwestycji osiągnęła ok.40 mld złotych. Ożywiły one wiele regionów problemowych w kraju. więcej
Przedmiotem działalności spółki "RECTUS-WOC" od początku była działalność edukacyjno – szkoleniowa. Spółka została wpisana do rejestru placówek szkoleniowych województwa bialskopodlaskiego. Prowadzono kursy komputerowe, kasjerów walutowych, agentów celnych i inne. W 1999 roku podjęto prace nad utworzeniem Studium Celnego w Białej Podlaskiej. Aktualnie Studium Celne wkracza w dziesiąty rok funkcjonowania, Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Zarząd spółki uczestniczył w realizacji projektów badawczych realizowanych na obszarze Polski wschodniej. Wykonano wiele analiz i ekspertyz w tym dla Sejmu i Senatu RP a także dla przedsiębiorcy z USA. Materiały, dokumentacja i wyniki prac badawczych posłużyły do napisania kilku licencjackich i kilkunastu prac magisterskich na wielu uczelniach w Polsce.
Aktualnie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska są wpisane: Polsko - Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości.

Podstawowe dane spółki:

  1. Spółka funkconuje od 24.02.1993r
  2. REGON 030052278
  3. NIP 537-10-04-897
  4. KRS Lublin nr 0000209917
  5. Prezes Zarządu Tadeusz Kucharuk
  6. Kapitał zakładowy 50.000 zł (100%)
Kontakt:

21-500 Biała Podlaska
ul. Warszawska 14 p.6
lub Al. 1000 lecia 32
tel./fax (083) 343 14 60
e mail: biuro@rectus.edu.pl