Polsko - Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości


Wejście Polski do Unii Europejskiej wymaga pilnego poszerzenia wiedzy kadry zarządzającej przydatnej w nowych warunkach.

Fakt, że ponad 50% firm niemieckich planuje przeniesienie działalności do Europy Środkowej i Wschodniej zainspirował nas do stworzenia placówki edukacyjnej kształcącej w oparciu o niemiecki program szkolenia menagerów.

Przychylność i ekspertów w Polsce i w Niemczech daje jedyną w regionie szansę zdobycia wiedzy takiej jaką niemieckie placówki szkoleniowe przekazują kadrze zarządzającej małymi przedsiębiorstwami.

Atutem naszych placówek są ich wykładowcy. Jest to zespół ludzi, którzy oprócz przygotowania teoretycznego posiadają również doświadczenie praktyczne, a także znajomość realiów gospodarczych Polski i Niemiec.